Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου μας

Κατά την Συγκρότηση σε σώμα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2009, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου μας έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Μπιζάς Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α΄ : Καβάλλης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος Β΄ : Μάμασης Πρόδρομος
Γενικός Γραμματέας : Αριανούτσος Αντώνιος
Ταμίας : Παπαγιάκουμος Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας : Καρποδίνης Ευάγγελος
Μέλος Α΄ : Μπιζάς Νικόλαος του Γ.
Μέλος Β΄ : Πατέλης Στέφανος
Μέλος Γ΄ : Πούλιος Διαμαντής